Főoldal

8400 Ajka, Szabadság tér 13.


Könyvtár:
      Pf.: 129.
      Tel: 88/312-946
      E-mail:

ajkakonyvtar@vkajka.hu


Bányászati Múzeum, Parkerdő 30/9490588


Művelődési központ:

      Pf.: 122.
      Tel.: 88/211-744, 88/211-745
      E-mail:

ajkavkszk@ajkanet.hu

 

Gazdasági iroda:

      Tel.: 88/521-195, 88/521-188

      E-mail:

nlvkszkgazd@invitel.hu


Információs központ

Tel.: 88-210-252

e-mail:

info@vkajka.hu


Padragkúti Művelődési Ház

Tel.:88/501-361

e-mail:

padrag@invitel.hu

      

      

üvegfúvó kísérletsétaút tervezésmunkában
homokfúvott üvegpoharakprojektzáró
alkotásokgravírozás készülmindenki beöltözött

Pályázat

ÚSZT


Képzőművészek a projektről

(2014. október 27.)Képzőművészek a projektről

A két éves projekt során olyan tapasztalatokat szerezhettem, melyek szakmailag és emberileg is sokat jelentenek. A különböző hátterű, adottságú és személyiségű gyerekekkel együtt dolgozni,  megszerettetni velük az alkotást, megismertetni lakóhelyük értékeiből néhányat, mindez élménydús foglalkozások keretei között történt. A diákoknak olyan technikák megismerésére, alkalmazására nyílt lehetőségük - linómetszés, üveggravírozás - , amelyek az általános oktatás keretein belül csak ritkán elérhetőek. Az alkotási folyamat lépéseinek megismerése és gyakorlása arra a felismerésre vezette a gyerekeket, hogy megbecsüljék az őket körülvevő értékeket. Nagy öröm volt számomra, hogy szívesen jöttek és még  keresik a lehetőséget a további munkára. A kiállítások alkalmával - ahol a munkáikat megmutathatták -  jó volt látni a csillogó szemeket, a büszke szülőket, valamint a szorgos szervezőket. Egy projekt lebonyolítása nagyon sok egyéb feladattal jár , ezért köszönet azoknak is , akik lehetővé tették ennek létrejöttét. Örömmel dolgoztam a projektben!

 

Antalné Galla Nikoletta foglalkozásvezető

Sikeres előadóművészek, Diákok Fesztiválja

(2014. október 16.)Sikeres előadóművészek, Diákok Fesztiválja

„A pályázat messze meghaladta elvárásainkat.”-mondta a projektzáró után Komáromi Sándor foglalkozásvezető.” Több ponton sikerült hosszabb távú terveket megvalósítani, vagy legalábbis megtenni az első lépéseket a feléjük vezető úton.”

Az ajkai diákszínjátszás évek óta méltó helyet foglal el az ország legjobban működő műhelyeinek sorában.

A pályázatnak köszönhetően sikerült egy állandó próbatermet kialakítani, ennek használatáról nem csak a vezető tanárok, hanem az ajkai színjátszók is gondoskodnak, hiszen megléte óta a próbákon túl találkozók színtere is a terem.

A Teleszterion Színházi Műhellyel közösen sikerült minimális eszközökkel felszerelni a termet, sőt, egy pécsi művészetoktatási intézmény telephelyeként való regisztrálása után további fejlesztések várhatóak.

 

A  pályázat keretében vállalt bemutatókon túl az ajkai színjátszók saját fesztivált találtak ki, mely egyben összművészeti biennálénak is felfogható, hiszen több iskolából volt jelentkező művészeti csoport a bemutatkozásra.

 

http://www.ajka.ma/main/post/diakok-fesztivalja-id-2554

 

A pályázat méltán lett modern katalizátora a helyi fiatalok közösségformáló törekvéseinek.

Kézművesek a Hefter Üveggalériában

(2014. október 16.)Kézművesek a Hefter Üveggalériában

Június 12-én a Cameo kézműves csoport Csala Zsuzsanna foglalkozásvezető irányításával ellátogatott Magyarország egyetlen üveggalériájába Pannonhalmára, a Hefter Üveggalériába.
A galériát Hefter László Ferenczy-díjas üvegművész és felesége Skultéty Márta alapította 2007-ben azzal a céllal, hogy az üvegművészetnek új szellemi központot teremtsen.
A csoport tagjai megismerkedtek az üvegművész munkásságával, aki személyesen tartott tárlatvezetést a kiállítóteremben található kortárs, magyar üvegművészek munkáiról.A műteremben megtekintették az ólmozott üvegablak-készítést, és betekintést nyertek az ezer éves kézműves tevékenység műhelytitkaiba.

Szakemberképzés pályázat sikeres zárása

(2014. július 2.)Szakemberképzés pályázat sikeres zárása

A TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0028 azonosítószámú projektünk keretében a könyvtár szakemberei sikeresen végezték el a segédkönyvtáros képzést Győrben.

Bővebben:http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=News%2Ccntnt01%2Cdetail%2C0&cntnt01articleid=202&cntnt01returnid=62

Képzőművészek jelképei

(2014. április 22.)Képzőművészek jelképei

Képzőművészek a finisben

 Az idén résztvevők legalább akkora lelkesedéssel kezdték el az ismerkedést a helyi értékekkel és az új technikákkal, mint a tavalyiak. A foglalkozások során megtanulták a formákat egyszerűsíteni, használni a színeket úgy , hogy a hangulatukat kifejezze. Képesek a kívánt színeket kikeverni, linódúcot és nyomatokat készíteni. Az üveggravírozáshoz sablont rajzolnak és szebbnél-szebb darabok kerülnek ki a kezük alól. Az eszközök biztonságos használata sem volt mindig egyszerű. A tárgyi tudás és tapasztalás mellett a tolerancia, a segítőkészség, egymás megbecsülése is személyiségük részévé vált. Ezek a gyerekek más szemmel tudják nézni az alkotásokat, mert megtapasztalták az alkotás örömét és a végeredményig vezető út nehézségeit. Az első darabok elkészülte után új lendületet kaptak, s remélem, hogy a munkáik önmagukért beszélnek majd. A foglalkozások jó hangulata, oldott légköre mind segítették kreativitásuk kibontakoztatását. Nagy öröm volt látni, hogy szívesen jönnek és dolgoznak. A végeredményről pedig a zárásként rendezett kiállításon győződhetnek meg az érdeklődők.

Ördögfiókák a Költészet Napján

(2014. április 22.)Ördögfiókák a Költészet Napján

 

Április 11-én 17 órakor a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ színháztermében adott ünnepi műsort a Költészet Napja alkalmából a Komáromi Sándor vezette Teleszterion Színházi Műhely és az ajkai Ördögfiókák színjátszó csoport. A "Múltunkkal a jövőnkért"- Ajka új jelképeinek megteremtése; TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0011 projekt keretében készített műsort azok az általános és középiskolás diákok vitték színpadra, akik október óta Nagy László verseinek interpretálásával, feldolgozásával készülnek az ünnepre. Az előadóművészeti foglalkozássorozat keretében a Teleszterion Színházi Műhely tagjainak szakmai segítségével zajlik a munka, a versek kiválasztása, és Nagy László érzékletes képi világának bemutatásával az előadás összeállítása. A több hónapnyi fegyelmezett munka eredménye ezen az áprilisi jeles napon öltött testet, ahol a szülők, barátok, költészetkedvelők merülhettek bele a versek nyújtotta felemelő érzésbe. A Műhely részéről közreműködött Oláh Júlia, Benkó Zsófia Anna, Tegyi Kornél, Herczeg Diána, a fény-és hangtechnika Kovács Mónika munkája. Az Ördögfiókák próbái ezzel nem értek véget, júniusban egy színjátszó találkozó keretében mutatkoznak még be a közönségnek, a pályázat keretében készülő másik előadásukkal.

Készülnek az üvegpoharak

(2014. április 7.)Készülnek az üvegpoharak

Az építő közösségek pályázat  kézműves foglalkozássorozatának  résztvevői április 2-án második alkalommal jártak az Ajka Kristály Üvegipari Kft.-nél, és elkezdték a csiszolatok készítését. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, októbertől kezdve megismerkedtek az üveg természetével, az üvegművesség történetével, az üvegfúvás eszközeivel, a modern üvegművesség technikáival. A klasszicizmus és a biedermeier korszak emlékpoharainak kapcsán papírvágatokat készítettek miközben megismerték a rajzolás- és csiszolatfajtákat, a kézi csiszolatok alaptípusait, így már végleges rajzi dokumentációt készítettek. Az ajkai új jelképeket a városban található szobrokról készült fotók alapján helyezik majd üvegpoharakra. Az eddig elsajátított ismereteiket alkalmazhatták az Üveggyárban, ahol az üvegcsiszoló üzemrészben Fehér Zoltánné csiszoló művezető bemutatta a csiszolattípusokat és a csiszoló korongokat, valamint Illés József feldolgozó üzemvezető segítségével elkészíthették első munkáikat. A kezdeti tapogatózó lépések után elkészültek Ajka új jelképei, melyeken a gyerekek által tervezett minták mellett helyet kapnak majd a homokfúvás során a város nevezetességei, épületei is.

A projekt jelenlegi szakaszában már megvalósult az a törekvésünk, hogy az elméleti szakasz végén olyan szintetizáló eseményen vegyenek részt a gyerekek, ahol a gyakorlatban láthatják eddigi tevékenységük eredményét, ezzel elősegítve a pályaválasztást.

Csala Zsuzsanna foglalkozásvezető

Vetélkedő

(2014. február 25.)Vetélkedő

2014. február 19-én egy szintetizáló alkalom keretében lehetősége volt a "Múltunkkal a jövőnkért"- Ajka új jelképeinek megteremtése című projekt résztvevőinek, hogy eddig szerzett ismereteiket játékos formában felfrissítsék és a csoportok megosszák egymással. A feladatok az eddigi elméleti ismeretekre és az elsajátított gyakorlati”mesterfogásokra” épültek, melynek eredményeként Ajka új jelképei készülnek el, és kerülnek bemutatásra májusban, egy projektzáró kiállítás keretében. A város köztéri szobrairól készült fotók alapján készítik a résztvevők  a sémákat és faktúrákat, így készülnek a gyakorlati szakaszban  a gravírozott üvegpoharak, nyomatok, homokfúvott és csiszolt emlékpoharak, és díszített papírtáskák. A kézműves csoport TOTÓ- t állított össze az ajkai üveggyártás történetéről és az üveggyárban folyó szakmai munkáról. A különböző iskolákból érkező nézőket is bevontuk a megoldásokba, így oldott, jó hangulatú délután kerekedett a vetélkedésből. Reményeink szerint minden résztvevő sok- sok tudással, kellemes emlékkel lett gazdagabb, valamint egy emléklapot és ajándék  könyvet is magukkal vihettek. A következő három hónapban  az eddigi tervek alapján készülnek el Ajka jellegzetességeit, és köztéri alkotásait bemutató remekművek.

Üveggyári látogatás

(2014. január 13.)Üveggyári látogatás

A képzőművészeti és a kézműves csoport - a tavalyihoz hasonlóan - az ajkai Üveggyárban betekinthetett az ott dolgozók munkájába. Az üvegcsiszolás, üvegfújás, homokfújás során páratlan szépségű és méltán világhírű munkák készülnek. A folyamat azonban nagyon összetett, csapatmunkára van szükség. Egy maroknyi diáknak lehetősége nyílt a műhelytitkokat meglesni, megfigyelni a munkafolyamatokat. Mindez azért nagyon hasznos számukra, mert az általuk készítendő linómetszetek és üveggravírozott alkotások, emlékpoharak elkészítésének lépései is hasonlóak. Ötleteket kaptak és főleg kedvet ahhoz, hogy kitartóan dolgozva elkészítsék saját munkáikat. Kísérőnk, Csala Zsuzsanna üvegtervező iparművész, a kézműves foglalkozássorozat vezetője rengeteget mesélt az itt folyó tevékenységről, annak lépéseiről, nehézségeiről, valamint érdekességeket is megosztott velünk. Köszönjük az itt dolgozók türelmét, kedvességét is. A program zárásaként megnézhettük a múzeumot. Biztos vagyok benne, hogy a gyerekek életre szóló élményt és sok tapasztalatot szerezhettek.

 

Antalné Galla Nikoletta képzőművész foglalkozásvezető

képzőművészek az Ajka Tárlaton

(2013. november 12.)képzőművészek az Ajka Tárlaton

A foglalkozássorozat keretében a tapasztalatszerzés, anyaggyűjtés ürügyén meglátogattuk az Ajka Tárlatot. A sokszínűség kiváló lehetőséget biztosít a művekhez kapcsolódva megbeszélni az alkotás folyamatát, a tervezés fontosságát, a kivitelezés igényességét. Érdemes kihangsúlyozni, hogy az újdonságok bátor kipróbálása, a merész újítás dicsérendő dolog, így a gyerekek bátorítást kapnak saját egyéni ötleteik megvalósításához. Mivel ezen a kiállításon különböző témákat dolgoznak fel az alkotók, rengeteg technikát, kompozíciós megoldást láthatnak a diákok, merészebben kezdenek majd a saját feladataik megoldásához. Kitűnő lehetőség volt ez, ahol mindenki megtalálta a számára tetsző alkotásokat, melyekből a későbbiekben ihletet meríthetnek.

Projektnyitó

(2013. október 11.)Projektnyitó

 

 

" Múltunkkal a jövőnkért”-  Ajka ÚJ JELKÉPEINEK MEGTEREMTÉSE AZ ÉPÍTÉSZETI, KÉZMŰVES, KÉPZŐMŰVÉSZETI ÉS ELŐADÓMŰVÉSZETI FOGLALKOZÁSSOROZATOKON AZ INNOVÁCIÓ JEGYÉBEN

 

A projekt keretében megvalósuló foglalkozássorozatok második szakasza a projektnyitó rendezvénnyel 2013. október 4-én kezdetét vette a József Attila utca 30. alatti épületünkben.

 

Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében az ajkai Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központban kreatív foglalkozássorozatokon olyan termékek jönnek létre általános-és középiskolások részvételével, melyek Ajka új jelképei lesznek.

A projekt keretében az első szakaszban olyan termékek készültek, melyek Ajka új jelképeivé válhatnak, miközben a résztvevők képességei, jártasságai, készségei fejlődtek, kiszélesedtek, előtérbe került a tehetséggondozás, mely elősegíti a pályaválasztást.

Művészeti és alkotócsoportjaink közreműködésével keressük a jó válaszokat a kor kihívásaira, melyek segítségével városunkat jelképező tárgyak készülnek ismét,- grafikák, linó-metszetek, emlékpoharak, papírtáskák- és olyan előadás jön létre, amely névadónk, Nagy László munkásságának esszenciáját adja. Ajka köztereinek, épületeinek feltérképezésével kibővül séta-út hálózatunk, az információs táblák egy-egy állomás valamennyi jellegzetességét feltárják, erősítve ezzel turisztikai vonzerőnket.

 Az alkotófolyamatok jó eszközei egyben önmagunk jobb megismerésének.

 

Projektzáró

(2013. június 4.)Projektzáró

A "Múltunkkal a jövőnkért" projekt első évfolyamának zárására és kiállításmegnyitóra került sor 2013. május 31-én a Szabadidő Központ aulájában.

A témáról bővebben itt olvashat

vetélkedő

(2013. április 8.)vetélkedő

2013. január 22-én egy szintetizáló alkalom keretében lehetősége volt a "Múltunkkal a jövőnkért"- Ajka új jelképeinek megteremtése című projekt résztvevőinek, hogy eddig szerzett ismereteiket játékos formában felfrissítsék és a csoportok megosszák egymással. A feladatok az eddigi munkára épültek és a sematizálás, faktúra létrehozása illetve a feldolgozott köztéri alkotások felismerése volt a feladat. A kézműves csoport TOTÓ- t állított össze az ajkai üveggyártás történetéről és az üveggyárban folyó szakmai munkáról. A különböző iskolákból érkező nézőket is bevontuk a megoldásokba, így oldott, jó hangulatú délután kerekedett a vetélkedésből. Reményeink szerint minden résztvevő sok- sok tudással, kellemes emlékekkel lett gazdagabb, valamint egy emléklapot és ajándék- könyvet is magukkal vihettek.

Előadóművészet

(2013. március 19.)Előadóművészet

Előadás készül Nagy László verseiből.

Bővebb információk:

http://dramaajka.blogspot.hu/

 

 

Képzőművészet

(2013. március 19.)Képzőművészet

Ajka új jelképei képzőművészek keze által készülnek.

Építészet

(2013. március 19.)Építészet

Ajkai új sétaút-hálózat készül.

Kézművesek

(2013. március 19.)Kézművesek

 Ajka Kristály története 

A Bakony hegység erdeiben, a 18-19. században több üveghuta működött:

Lókút, Somhegy, Németbánya ( „Deutsche Hütte” ),

Csehbánya, Bömische Hütte, ( „ Pameschitten” )

Városlőd ( „Pille” ),

 és Úrkút.

Hutaüveg készítéséhez ugyanis nagymennyiségű faanyagra volt szükség a tüzeléshez és a formakészítéshez egyaránt.

A bakonyi huták hagyományaira épült fel 1878-ban egy új típusú üveghuta, az Ajkai Üveggyár.

Az alapító Neumann Bernát nevéhez fűződik, hogy a gyár kiemelkedett a középkori módszerekkel dolgozó erdei huták sorából és generátorgáz tüzelésű üvegolvasztó kemencékkel kezdett el dolgozni.

A gyár legfontosabb termékei a lámpacilinderek és a gyógyszeres üvegek voltak.

1891-ben a gyárat a Kossuch  János családi betéti társaság vette meg  és hamarosan felvirágoztatta.

 

A fejlesztésnek köszönhetően csiszolt, vésett, aranyozott palackok, talpas serlegek és poharak készültek.

A külföldi piacokon is feltűntek a gyár termékei, sőt az 1904-es St. Louis-i világkiállításon aranyérmet nyertek.

A korabeli üvegipar szakmai értékelője, Sághelyi Lajos szerint:

„ Az ajkai gyár teljesítménye főleg az üvegolvasztás, az üvegminősége és a termelt áruk finom kivitele miatt elsőrendű, s olyan magas színvonalon áll, hogy bármely külföldi áruval a világpiacon is felveheti a versenyt.

... szakmunkásainak teljesítőképessége felülmúlja még a kisipar minőségi termelését is, különösen a finoman csiszolt és vésett készletáruban. A közreműködő iparművészek, mint tervezők a közönség ízlését is irányítani tudják.”

 

 

 

A tizes-húszas évekből származó munkák közül kiemelkedő, technikai–művészi színvonalú Tatár János munkája ( Iparművészeti Múzeum gyűjteményében található), amely

I.Ferenc József és II. Vilmos profilportréival vésett, oldalán fazettázot dísztál.

Hasonló dísztál készült 1945-ben, Liszt Ferenc portréját örökítette meg Eleőd Zoltán Solt iparművész.

Ezek a korabeli Magyarországon elszórtan létező portrégravírozás kiemelkedő darabjai, melyek nagy mesterségbeli tudást követeltek a csiszolómesterektől.

 

 

 

 

A harmincas évek elején névmagyarosítási kampány kezdődött a faluban, amelybe az üvegesek is bekapcsolódtak. A zömmel szláv és német eredetű üveges dinasztiák a családneveiket magyarra változtatták. Ilyen nevek jelentek meg: Bakonyi, Bálványosi, Hartai, Hegyvári, Dévai, Kövesi, Ozorai, Országi, Vadászi, Széplaki, Tátrai, Tóvári stb. Mind a településen, mind a gyárban ma is találkozunk e nevek képviselőivel, akik őrzik üveges elődeik emlékét.

 

Az Ajkai Üveggyárban az 1950-es éveket megelőzően nem volt iskolai rendszerű szakmunkásképzés. Régen a hozzátartozók segítségével bekerült gyerekek, mint segédmunkások kezdték meg a munkát és fokozatosan ismerkedtek meg a bonyolult szakmával. 1950-től indult el az üvegcsiszolók majd az üvegfúvók szakmunkásképzése.

 

Az 1930-as években készült többrétegű, csiszolt és zománcfestett vázánál Garamvölgyi Rezső nevét kell megemlíteni, majd a 30-as évek elejétől Ajkán dolgozó, kiváló csiszolómestereket, Törvényi Lászlót és Első Keresztélyt, akinek keze alól számtalan gyönyörű munka került ki; ők később a gyár üvegcsiszolást oktató mesterei lettek.

 

Az ötvenes-hatvanas években a fúvott, színtelen és színes káliüvegből készült: aqvamarin, ametiszt, amber és füstszínű kehely és pohárszériák a népszerűek.

1963-ban, színes káliüveggel kombinálva készült el Németh Nándor terve hatféle színben, különleges szárcsiszolással. Az ívó készletet a Helsinki VIT-re készítették.

 

A csiszolásnak akkor lett igazán kiemelkedő szerepe, amikor 1964-ben bevezették a 24%-os  ólomkristály üveg gyártását.

A világpiacon az ólomkristályt kedvelő vásárlók a száz évvel ezelőtt elterjedt mintákat pl. a forgócsillaggal díszített kelyheket keresték és keresik még ma is.

 

 

 

Az iparművészek ennek ellenére igyekeztek újítani, pl. a hagyományos formájú kelyheket matt rózsával díszitették. Ez az úgynevezett „rózsás dekor”, sok éven át kedvelt motívuma lett a tervezőknek és a vásárlóknak egyaránt. Szállították Kanadába, az Amerikai Egyesült Államokba és NSZK-ba.

 

 

.

 

Az 1980-as években a gyárat a technikai sokszínűség jellemezte.

A hagyományos üvegfúvás mellett centrifugálást és préselést is alkalmaztak.

A gyár megőrizte és magas színvonalra fejlesztette a kézműves üvegipari gyártási módszereket és eljárásokat.

A színtelen és színes káli üveg és ólomkristály üveg mellett bevezették az ún. „überfangos”, vagy más néven kétrétegű üveg gyártását. A háztartási szervízárukat ( kelyhek, poharak, korsók, palackok valamint díszművek: vázák, tálak stb. ) főleg csiszolással és gravírozással tették és teszik ma is változatossá. A hagyományos formák mellett új és modern formákat és dekorokat alkalmaznak.

 

A 90-es években kikísérletezték a háromrétegű, cameo üveget amely az überfangos ólomkristálynak egy továbbfejlesztett változata. A 3 vagy 4 rétegű üveget több lépcsőben, homokfúvással távolítják el egymásról. Ezzel a technológiával készülnek szecessziós stílusú és modern lakberendezési tárgyak.

 

Az iparművészek közül a gyár legmeghatározóbb alakja Németh Magda (a 60-as évektől kezdve dolgozott Ajkán), az általa kialakított iparművész kollektivát több évtizeden keresztül  írányította. Tervezései között a geometrikus motívumokkal díszített kehely készleteket ugyanúgy megtaláljuk, mint a növényi ornamentikájú parfümös palackokat, vagy a formai egyszerűséggel és tisztasággal kivitelezett asztali szervizeket.

A dús csiszolást (például a „rózsás” vagy „szőlős” dekor) ugyanolyan előszeretettel alkalmazta munkáin, mint az optikai díszítést, vagy a színekkel való hangsúlyozást.

Az iparművészek napjainkban is a technikai és esztétikai sokszínűség létrehozására törekszenek.

 

 

 

 

 

 

 

 

A sorozatgyártott használati tárgyak mellett számos kisszériás egyedi termék is készül,

 pl.  Prima Primissima plakett.

Borkóstolásra speciálisan kifejlesztett kehelyszériáival és a 2010-ben kialakított ajkai kollekcióval több nemzetközi vásáron minden évben szerepel (Frankfurt, Párizs, New York).

A műgyűjtők körében kedvelt – pate de verre állatfigurákat 2000 óta készítenek, ez egy francia elnevezés mely formába folyatott üvegszobrokat jelent.

 

A 70-es évektől kezdve a gyár a termékeinek 90-96%-át export piacokon értékesíti, mindezek ellenére a gyár a mai napig megőrizte manufakturális jellegét.

 

Legfontosabb minőségi garanciát jelentő megrendelői:

Rosenthal AG, Dibbern Gmbh, Riedel-Nachtman ( Németország),

Waterford Crystal UK/ Ireland Limited ( Írország)

John Jenkins, Royal Scot Crystal, David Redman Ltd., Rolls-Royce Motor Cars Limited (Anglia)

Christoffle, Christian Dior, Saint Louis , Crystal Sevres ( Franciaország)

Polo Ralph Lauren, Tiffany & Co., Neiman Marcus ( USA)